Tổng hợp slide bài giảng – Lecture notes

Thầy tổng hợp các slide bài giảng ở đây để các bạn sinh viên tiện truy cập và tài xuống.

Chú ý, số lượng và nội dung slide bài giảng sẽ được chỉnh sửa, cập nhật liên tục trong quá trình dạy và học. Các bạn sinh viên kiểm tra thường xuyên để có tài liệu mới nhất nhé!

  • Môn Kinh tế và Quản lý Môi trường Chính Quy 3 Tín Chỉ (Environmental Economics and Management): KT-QLMT CQ3TC
  • Môn Kinh tế và Quản lý Môi trường Chính Quy 2 Tín Chỉ (Environmental Economics and Management): KT-QLMT CQ2TC
  • Môn Lượng giá kinh tế tài nguyên và Môi trường (Environmental and Resource Valuation): LGKTTNMT (Updated 29/10/2015)
  • Môn Phân tích chi phí-lợi ích (Cost-benefit Analysis): CBA
  • Môn Kinh tế học biến đổi khí hậu (Economics of Climate Change): ECC, REF1, REF2
  • Môn Địa lý Kinh tế (Economic Geography): EG-EPA
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s